Chci otěhotnět
Jsem těhotná
Zdraví celé rodiny
Pro naše děti
Jsem máma
Nahlédněte
Partneři

Informace pro kupující

Obchodní podmínky (plné znění obchodních podmínek najdete ZDE)

společnosti Rudolf Červeňanský,

s místem podnikání 17. listopadu 4567, Chomutov, 43004

identifikační číslo: 60273186

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova - obecním živnostenským úřadem dne 24. 2. 2016 č.j. MMCH/19545/2016 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chciotehotnet.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Chci otěhotnět.cz, telefonické objednávky a objednávky podané elektronickou (e-mail) či písemnou formou jsou považovány za závazné.
   
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje,
  že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, možnostmi dodání a platby, s ustanovením o ochraně osobních údajů a souhlasí s nimi.
   
 • Ve svém zájmu uvádějte přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře.
  Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
   
 • Dojde-li mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
   
 • Prodejce si vyhrazuje právo
  zákazníka kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné kontaktní údaje atp.


2. DODACÍ PODMÍNKY

 • Místem dodání zboží
  je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako "dodací adresa". Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.
   
 • Veškeré zboží je expedováno ihned
  v den připsání platby
  na náš účet, není-li v popise u výrobku uvedeno jinak. O odeslání informujeme na vyžádání e-mailem.
   
 • Daňový doklad
  bude přiložen ke každé dodávce zboží a slouží současně jako dodací a záruční list.
   

3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 • Výrobek byl poškozen při přepravě
  (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
   
 • Výrobek byl skladován v podmínkách,
  které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
   
 • Výrobek byl poškozen působením živlů.

 
Postup při reklamaci:

 • Informujte nás o reklamaci e-mailem.
   
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
   
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
   
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
   

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.
 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Vážíme si našich zákazníků a všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.